Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Zakład Budowlano-Remontowy Later sp. z o.o.
z siedzibą w Rymanowie

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Budowlano-Remontowy Later – sp. z o.o. z siedzibą w Rymanowie, ul. Sanocka 36, 38-480 Rymanów.

 

I. Podstawa zakres i cel przetwarzania danych osobowych

1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zwykłe imię, nazwisko, adres, PESEL, numer telefonu, oraz inne dane przedstawione przez Państwa w celu prowadzenia zleconej sprawy na podstawie zawartej z Państwem umowy ponieważ są one niezbędne w celu jej wykonania. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

2. Przetwarzamy również Państwa dane zwykłe określone powyżej na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prawidłowego rozwiązywania ewentualnych sporów dotyczących świadczonych przez nas usług oraz dochodzenia roszczeń.

II. Odbiorcy danych osobowych

1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy księgowe, oraz wykonawcy i podwykonawcy świadczący dla nas usługi budowlane.

2. Nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

III. Czas przetwarzania danych osobowych

1. Państwa dane osobowe podane w związku z umową będą przechowywane przez okres do 6 lat od dnia zakończenia sprawy.

 

IV Prawa osoby której dane dotyczą

1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować na adres email [email protected]>[email protected]

2. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

V Konsekwencje niepodania danych

1. Podanie przez Państwa danych osobowych zwykłych jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych umowa nie będzie mogła zostać zawarta.